Eksempler på vedtekter for veilag - fra internett

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 – Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte.

Nøtterøy kommune:http://www.notteroy.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=849&FilId=2844

Flaskebekk vel: http://flaskebekk.no/dokumenter-2/vedtekter/

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken

Oksval vel:http://www.oksval.no/wp-content/uploads/dokumenter/veilaget/Vedtekter09122009MedOppdaterteEndringer.pdf