Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 - vedtatt

 Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 ble vedtatt i kommunestyret 26.11.2015.Klikk for stort bilde

 

 

Se behandlingen i kommunestyret og vedtaket i møteprotokollen - sak 128/15

Trafikksikkerhet er alle trafikanters ansvar. Hensikten med denne planen har vært å samle all informasjon og dokumentasjon på ett sted. Av planen skal det fremkomme tydelige og prioriterte innsatsområder.

 

Trafikksikkerhetsplanen har definert 6 hovedsatsningsområder for trafikksikkerhetsarbeidet i kommende planperiode. Disse satsningsområdene er i tråd med høringsinnspill, resultat fra barnetråkk (barns medvirkning) og overordnede regionale og statlige føringer.

 

Satsningsområdene er som følger:

  • Nesodden kommune skal bli godkjent som trafikksikker kommune
  • Sikring av skole- og barnehageveier
  • Sammenhengende gang- og sykkelforbindelser
  • Sikring av myke trafikanter
  • Frisikt
  • Fartsreduksjon

 

For å nå målsetningene som er nedfelt i handlingsprogrammet, krever det:

1) at planen blir fulgt opp ved årlig budsjettbehandling og at det avsettes midler til gjennomføring

2) at alle kommunens virksomheter har eierskap til sine innsatsområder i trafikksikkerhetsarbeidet

 

Trafikksikkerhetsplanen

 

Handlingsprogram kap. 4.4 fysiske tiltak 2017-2018 (DOCX, 23 kB)

Her kan du laste ned trafikksikkerhetsplan 2015-2018 (PDF, 3 MB)