Oppgradering av veilys

Kommunen har igangsatt et prosjekt for å skifte ut all veibelysning i kommunen til moderne, energieffektive LED-armaturer med et sentralt styringssystem. Med LED-teknologien kan veilyset dimmes, og sammen med et styringssystem kan vi få rett lys på rett sted til rett tid.

Tidsplan

Prosjektet står nå foran en anskaffelse av styringssystem, deretter skal vi kjøpe nye armaturer og så starter oppgraderingen i 2021. Tidsplanen og informasjonen på denne siden vil oppdateres etterhvert som prosjektet går fremover.

 

Bakgrunn for prosjektet

Store deler av veilyset på Nesodden er av eldre årgang, både armaturer og den elektriske infrastrukturen. Veilysanleggene har ikke noe felles styringssystem, men blir tent av autonome tennpunkt spredd rundt i kommunen. Derfor kan store områder ligge mørke uten at kommunen har kjennskap til det. Veilysene lyser med konstant styrke fra de skrus på om kvelden til neste morgen, uavhengig av behovet for lys på stedet. Kun en liten brøkdel av veilysene er koblet til en strømmåler, slik at forbruket betales fra standardsatser istedet for faktisk forbruk. I tillegg har den elektriske infrastrukturen en høyere feilfrekvens enn hva man forventer idag, og er moden for utskifting

 

Muligheter i et moderne veilysanlegg

Med LED-armaturer har vi mulighet til å dimme lyset, og i kombinasjon med et sentralt styringssystem kan vi tilpasse hvert enkelt armaturs lysstyrke gjennom døgnet. Slik kan vi sørge for at det er nok lys på stedet når det trengs, men også senke lysstyrken når det ikke er behov. Med strømmåling av armaturene senker vi også kostnadene når vi dimmer lyset. I tillegg til å spare penger og miljø ved lavere energiforbruk, skaper vi mindre lysforurensning. Et moderne styringssystem har også tilbakemelding fra armaturene, slik at både strømforbruk, status og eventuelle feil rapporteres tilbake til kommunen.

 

Hva skal oppgraderes i prosjektet

Alt veilyset langs kommunale veier samt de fylkesveiene der kommunen drifter veilysene skal oppgraderes. I tillegg skal så å si alt veilys i private veier oppgraderes, med unntak av noen få veilysanlegg som er bygd de siste årene. 

 

Oppgradering av infrastruktur

Over halvparten av veilyset på Nesodden er montert i trestolper med luftledning mellom. Disse veilysanleggene har gamle tennsystemer og er ofte koblet sammen på en slik måte at en enkelt feil kan mørklegge et større område. Når vi setter opp nye veilysarmaturer med integrert styring har vi avtalt med Norgesnett at disse kan kobles direkte i distribusjonsnettet der dette fins. Da kan vi ta ned veilysledningen, og vi har beregnet at vi kan fjerne 50-60km ledning fra utsikten til Nesoddens innbyggere.

 

Fargetemperatur

Halvparten av veilyset på Nesodden idag lyser med en fargetemperatur på 2000K, et ganske gult lys. Resten av veilyset har en fargetemperatur på 4000K, dette oppfattes gjerne som hvitt lys. De nye veilysarmaturene vil ha en fargetemperatur på 3000K, som idag er det beste kompromisset mellom energieffektivitet og hygge. De nye veilysene med 3000K har nå blitt like effektive som de på 4000K, men lavere fargetemperatur er fremdeles veldig ineffektivt.

 

Lysforurensning

Veilys er viktig for trafikksikkerheten, og det gir folk mulighet til å ferdes trygt ute morgen og kveld. Samtidig påvirker kunstig belysning biologiske rytmer, naturmangfold og muligheten til å se stjernehimmelen. Dette prosjektet har som prioritet å sørge for at det blir nok lys der det trengs og når det er behov for det, men også at vi ikke skaper mer lysforurensning enn vi må. Det betyr at rundtstrålende lamper skal byttes ut med veilysarmaturer og at veilyset dimmes ned på nattestid når behovet er mindre.

 

Rekkefølge oppgradering

Plan for utskifting er ikke satt ennå, men det som vil spille inn på prioritering i rekkefølgen er blant annet:

  • Forskriftsstridige anlegg
  • Områder rundt skoler / skoleveier
  • Anlegg med mye feil og store konsekvenser ved feil
  • Høyt trafikkerte veier
  • Anlegg med stor andel kvikksølv- og glødepærearmaturer

I tillegg må utskiftingen gjøres områdevis og med hensyn på oppbygning av den elektriske infrastrukturen.

 

Vedlikehold av veilys før prosjektet starter

En god del av veilyset på Nesodden har kvikksølvpærer med lavt lysutbytte. Produksjonen av kvikksølvpærer ble slutt i 2015 etter EUs økodesigndirektiv, derfor har kvikksølvarmaturene blitt skiftet ut til LED-armaturer når pærene har gått. For at det nye styringssystemet skal fungere og for å sikre en jevn og helthetlig veibelysning er vi avhengige av kompatible armaturer med riktig teknologi. Alle armaturer må derfor skiftes ut i dette prosjektet. Av økonomiske grunner og av hensyn til miljøet vil vi derfor ikke skifte ut flere gamle armaturer enn nødvendig før prosjektet er i gang. Det kan derfor hende at enkelte veilys blir stående mørke frem til vi får skiftet dem i prosjektet.

 

Veilys i Mokleiva gamle kvikksølvlamper - Klikk for stort bildeVeilys i Mokleiva, gamle kvikksølvlamper Anders Kalviknes Bore