Hovedplan for vei 2013 - 2023

Hovedplan for vei 2013 - 2023 ble vedtatt i Kommunestyret 12.09.13.Klikk for stort bilde
 

Se behandlingen i Kommunestyret og vedtaket i møteprotokollen - sak 078/13.


Hovedplan for vei 2013 - 2023 skal være et helhetlig styringsverktøy for utvikling og forvaltning av det kommunale veinettet. Planen foreslår at kommunen overtar ca. 18 km private veier til drift og vedlikehold. Samtidig foreslås at for private veier opphører vintervedlikehold og vedlikehold av veilys, men at strøm til umålt veilys fortsatt bekostes av kommunen inntil staten eventuelt krever måling.

Planen inneholder en økonomisk handlingsplan som viser behov for økte midler til drift og vedlikehold. Videre peker den på en del strategiske tiltak. Det er blant annet behov for en strengere praksis i saksbehandlingen, administrativt og politisk, for å ivareta den lovpålagte opparbeidelsesplikten.


Hovedplanen

Vedlegg til hovedplanen


Spørsmål kan rettes til virksomhet Infrastruktur og vannmiljø ved
Terje Fagernes, terje.fagernes@nesodden.kommune.no