Meld fra om mørke veilys

 

Begrenset vedlikehold av kommunalt veilys

Kommunen har begrensede ressurser til å gjennomføre vedlikehold av kommunalt veilys, og kommunen kan ikke utføre vedlikholdsarbeider som går utover de tilgjengelige budsjetter. Arbeidet utføres etter følgende prioritering:

 

1. Reparere anlegg (evt. midlertidig reparasjon)  når det har oppstått skader som kan medføre fare, for eksempel skader som er forårsaket av påkjørsel eller trefall slik at ledninger er skadet/blottlagt/falt ned, eller ved eventuell jordfeil på jordkabelanlegg.

 

2. Reparere områdevis utfall i tilfeller der  slike feil er enkle å reparere.

 

3. Flytte veilysarmaturer og veilysledninger når netteier skifter sine trestolper.

 

4. Skifte mørke lyspærer. I tilfeller der pære er av type HQL er det ikke mulig å kjøpe pærer da disse er gått ut av produksjon. Slike lyspunkter blir ikke reparert på ordinært vedlikehold.

 

5. Reparere lokal feil på jordkabelanlegg der skaden kan repareres uten at det medfører større gravearbeider og kostnader.

 

 

 

Trykk her for å melde fra om mørke veilys                                                       

 

Nesodden kommune drifter lysarmaturer langs kommunale veier og noen fylkeskommunale veier.
Veilyset langs fylkesveiene Fv106, del av Fv107, Fv156 og Fv157 driftes av Statens vegvesen.

 

Bomannsvikveien - Klikk for stort bilde Wenche Dørum Kontaktinformasjon til Statens vegvesen:

Tlf: 22 07 30 00
E-post: firmapost-ost@vegvesen.no

 

Kommunen drifter også veilys langs private veier som er åpne for allmenn ferdsel, men omfatter ikke avkjørsler og fellesavkjørsler fra vei.

 

Enkeltstående mørke lamper må stå mørklagte frem til oppsatt vedlikehold.

Områdevis utfall repareres utenom oppsatt vedlikehold.

 

Fant du det du lette etter?