Meld fra om feil på veilys og se rapporterte feil og status

Meld fra om feil på veilys og se rapporterte feil og status

 

 

Nesodden kommune drifter lysarmaturer langs kommunale veier og langs noen fylkeskommunale veier. Kommunen drifter også veilys langs private veier som er åpne for allmenn ferdsel, dette omfatter ikke avkjørsler og fellesavkjørsler fra vei. Veilyset langs fylkesveiene Fv106, del av Fv107, Fv156 og Fv157 driftes av Statens vegvesen.

 

Kommunen drifter ikke veilys langs avkjørsler og fellesavkjørsler fra vei.

 

Veilyset langs fylkesveiene Fv106, del av Fv107, Fv156 og Fv157 driftes av Statens vegvesen.

 

Klikk for stort bilde Wenche Dørum Kontaktinformasjon til Statens vegvesen:

Tlf: 22 07 30 00
E-post: firmapost-ost@vegvesen.no