Brøyting og strøing

Hva prioriteres først?

Hovedveier blir brøytet først. Deretter prioriteres boligveiene. Mer trafikkerte arealer prioriteres foran mindre trafikkerte arealer. Strekninger med stor stigning/helning prioriteres foran strekninger med mindre stigning/helning.

 

Når blir det brøytet der du bor?

Under normale forhold er også boligveiene brøytet én gang innen kl 7 om morgenen på hverdager og lørdager, og kl 9 på søndager og helligdager.


 

Hvem brøyter hos meg?

 

Kommunal vei: Hagespesialisten

  • Dag: Jeanett 480 90 300
  • Natt: Christian 481 38 480
  • Hagespesialisten as: 909 19 370

Fylkesvei: Statens vegvesen

  • Ved trafikkfarlige situasjoner: 175
  • Andre henvendelser: 22073000

Privat vei: 

Ta direkte kontakt med veilaget ditt. Se Nesodden velforbunds informasjon om veilag.

 

Hvordan finner du ut om veien er offentlig eller privat?

 

Tegnforklaring som viser de ulike fargekodene ved opptegning av veikategori i Follokart. - Klikk for stort bilde Follokart kan du se om veien din er kommunal, privat eller en fylkesvei. Åpne Follokart, og velg Adressekart under Kartlag på verktøylinjen nederst i bildet.
Søk på aktuell adresse eller gbnr i søkefeltet øverst til venstre.

 

 

Strøing

Når det snør blir det i hovedsak ikke strødd, da det ikke vil ha noen effekt.

Det tar omtrent en arbeidsdag å få strødd alle gater og veier i kommunen. De mest trafikkerte og sentrale veiene vil bli prioritert, i tillegg til strekninger hvor man vet at det kan by på problemer å ta seg fram ved glatt føre. 

 

 

Hvordan kan du best hjelpe til?

Privatbiler som er parkert i smale boligveien er brøytemannskapenes største utfordring. I beste fall blir disse ”brøytet inne”. I verste fall vil de hindre hele veien fra å bli brøytet og ryddet.

  • Parker bilen slik at den ikke hindrer snøbrøyting.
  • Det er viktig at biler parkeres på privat grunn, slik at de ikke er til hinder for brøyting av veier. Det er også viktig å tenke på at brannbiler, sykebil og renovasjonsbiler skal kunne komme fram uten problemer.
  • Unngå å måke snø fra egen eiendom ut på offentlig vei eller fortau. Det bare forskyver  “problemet”, bokstavelig talt. Neste gang det brøytes kan snøen ende hos naboen. I mellomtiden vil snøen ofte ha frosset til isklumper som kan skade brøyteutstyret.
  • Fjern vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og er til hinder for brøytemannskapene.