Samferdsel

Avdeling Samferdsel er et ansvarsområde innenfor virksomhet Infrastruktur og vannmiljø. Avdelingens hovedoppgaver er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde kommunal infrastruktur, herunder vei og parkering. Renovasjon og feiing ligger innenfor området, men driftes av interkommunale selskaper.

Kontaktinformasjon avdeling Samferdsel

E-post: Samferdsel@nesodden.kommune.no

Telefontid mandag og onsdag, 08.00-14.00

Tlf.: 400 31 583

 

Parkering

Tlf.: 905 87 454

E-post.: trafikkbetjent@nesodden.kommune.no