Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Varsle om feil

Her kan du melde om feil og mangler som gjelde vann, avløp, veier, veilys, friområder, natur og miljø.

 

Ved akutte vann- og avløpshendelser, ring vakttelefon: 95 08 29 99

Generelle henvendelser til avdeling Samferdsel: samferdsel@nesodden.kommune.no

Generelle henvendelser til avdeling Vann og avløp: VA@nesodden.kommune.no