Vannmåler - utskifting av vannmåler

Vannmåler

Montering av ny vannmåler

Vannmåler må hentes ut av rørlegger, og utleveres vederlagsfritt hos Infosenter på Tangenten. 

Skjema for registrering av vannmåler fylles ut av rørleggeren før utlevering. For å få utlevert vannmåleren må skjemaet være korrekt utfylt og alle vedlegg må være med. Ved utskifting av vannmåler må gammel vannmåler innleveres. Montering og utskiftning av måleren skal alltid utføres av autorisert rørlegger. Abonnenten må selv bekoste installasjonen av vannmåler i konsoll og evt. flytting av måleren.

Pris for vannmåler

Kommunen fakturerer en årlig leie for vannmåleren mellom 313 kr og 469 kr inkl. mva avhengig av størrelse.

Større målere til næring, etc. bestilles etter avtale.

 

Utskifting av vannmålere i løpet av 2018 - fjernavlesning

Kommunen skal gå over til fjernavlesing av vannmålere. De nye målerne er kjøpt inn og har blitt levert ut fra kommunen siden november 2016.
Alle gamle vannmålere, omtrent 5500 stykker, skal byttes ut i løpet av 2018.
Det er ingen utlegg for abonnenten i denne forbindelse. Kostnaden dekkes inn gjennom vann- og avløpsgebyrene.

 

De nye målerne skal leses av trådløst. Abonnentene trenger ikke å sende inn avlesning manuelt lenger, og det vil ikke sendes ut flere vannmålerkort fra kommunen.

Rørleggerfirmaet tar kontakt med abonnenten ved utskifting

Rørleggerfirmaet Berger VVS A/S skal utføre utskiftingen for kommunen. De vil ta kontakt med hver enkelt abonnent for å avtale tid for utskifting. Abonnentene må være hjemme og gi rørleggeren tilgang til vannmåleren. Rørleggerne skal kunne vise legitimasjon på oppfordring.

 

NB! Dersom det er feil på røranlegget som gjør at vannmåleren ikke kan skiftes, plikter abonnenten å utbedre feilen etter forurensningsforskriften § 16-4 andre avsnitt, og standard abonnementsvilkår tekniske bestemmelser.

 

Kontaktinformasjon

 

Spørsmål knyttet til fjernavlesing av vannmålere.

Som gjelder Installasjonen, tekniske spørsmål, hvordan/hvor/når de jobber. Kontakt Rørleggerfirmaet Berger VVS A/S på vannmålertelefon 930 82 922 eller e-post berger.vvs@outlook.com.

 

Kontaktperson i kommunen som ikke gjelder installasjon og tekniske spørsmål 

Tove Wahl Robertsen tlf.: 66 96 43 80, e-post:  Tove.wahl.robertsen@nesodden.kommune.no

 

Kontaktinfo ved installasjon av måler:

Roger Taaje, mob. 928 41 600, e-post: roger.taaje@nesodden.kommune.no
Martin Heggland, mob. 950 38 375, e-post: Martin.Heggland@Nesodden.Kommune.No

 

Fant du det du lette etter?