Vannmåler - utskifting av vannmåler

Vannmåler

Montering av ny vannmåler

Vannmåler må hentes ut av rørlegger, og utleveres vederlagsfritt på Kommunesenter Syd,  Hagelundveien 24, 1459 Nesodden, på tirsdager og torsdager i tidsrommet 07:00-08:00. Spørsmål kan rettes til Roger Taaje, tlfnr. 928 41 600 epost roger.taaje@nesodden.kommune.no eller Erik Tomter, tlfnr. 906 72 681 epost erik.tomter@nesodden.kommune.no. 

 

Skjema for registrering av vannmåler (PDF, 98 kB) fylles ut av rørleggeren før utlevering. Ved utskifting av vannmåler må gammel vannmåler innleveres. Montering og utskiftning av måleren skal alltid utføres av autorisert rørlegger. Abonnenten må selv bekoste installasjonen av vannmåler i konsoll og evt. flytting av måleren.

 

Klikk for stort bilde Eksempel på godkjent vannmålermontering med konsoll, ventiler og tilbakestrømningssikring. Der trykksonen tilsier det skal det også monteres reduksjonsventil.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pris for vannmåler

Kommunen fakturerer en årlig leie for vannmåleren mellom 313 kr og 469 kr inkl. mva avhengig av størrelse.

Større målere til næring, etc. bestilles etter avtale.

 

Utskifting av vannmålere i løpet av 2018 - fjernavlesning

Kommunen skal gå over til fjernavlesing av vannmålere. De nye målerne er kjøpt inn og har blitt levert ut fra kommunen siden november 2016. De resterende gamle vannmålerne, omtrent 1200 stykker, skal byttes ut i løpet av 2019.
Det er ingen utlegg for abonnenten for bytter som blir utført av Berger VVS. Kostnaden dekkes inn gjennom vann- og avløpsgebyrene. Abonnenter som har teknisk feil på sitt anlegg, vannmåler som ikke er installert lett tilgjengelig for utskifting etc, må dekke kostnader for utbedring selv.

 

De nye målerne skal leses av trådløst. Abonnentene trenger ikke å sende inn avlesning manuelt lenger, og det vil ikke sendes ut flere vannmålerkort fra kommunen.

Rørleggerfirmaet tar kontakt med abonnenten ved utskifting

Rørleggerfirmaet Berger VVS A/S skal utføre utskiftingen for kommunen. De vil ta kontakt med hver enkelt abonnent for å avtale tid for utskifting. Abonnentene må være hjemme og gi rørleggeren tilgang til vannmåleren. Rørleggerne skal kunne vise legitimasjon på oppfordring.

 

NB! Dersom det er feil på røranlegget som gjør at vannmåleren ikke kan skiftes, plikter abonnenten å utbedre feilen etter forurensningsforskriften § 16-4 andre avsnitt, og standard abonnementsvilkår tekniske bestemmelser.

Informasjon om de nye fjernavleste vannmålerne


Vannmålerne er produsert av Kamstrup, og er av typen Multcal21. Vannmålerne sender data om vannforbruk til kommunens avlesningsutstyr via radiokommunikasjon. Vannmålerne varsler også om lekkasje, rørbrudd, om vannmåleren står tørr, omvendt strømning og sabotasje. Kommunikasjonen mellom vannmålerne og kommunens avlesningsutstyr er kryptert, og dataene er ikke tilgjengelige for uvedkommende. Dataene skal brukes til fakturering av vannforbruk, og til å sikre kvalitet på levering og optimalisering av distribusjonsnettet. Dataene skal ikke brukes til å kartlegge informasjon om enkeltindivider.

 

Målerne er CE-merket og alle europeiske og nasjonale krav, inkludert kravene til helse i forbindelse med elektromagnetisk stråling

 

Du kan lese mer om vannmålerne her: 

 

Personvernerklæring – Fjernavleste vannmålere i Nesodden kommune/vannmåleroppgjør

(gjeldende pr. 07.03.2019)

Infrastruktur og vannmiljø behandler personopplysninger som er nødvendige i forbindelse med måling og fakturering av vannforbruk i kommunen. 

 

Personopplysninger som behandles


Infrastruktur og vannmiljø behandler personopplysninger nødvendig for å kunne registrere vannmålerne i vårt system og kunne ha nødvendig kontakt med abonnentene. Skatt og fakturering behandler personopplysninger nødvendig for å kunne fakturere vannforbruk ut til abonnentene. Personopplysningene som behandles er navn, adresse og telefonnummer.

 

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?


Kommunen innhenter nødvendige opplysninger for å kunne måle vannforbruket og fakturere etter forbruk, i henhold til Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, forurensningsforskriften og kommunens lokale forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Dataene skal også brukes til å sikre kvalitet på leveringen og optimalisering av distribusjonsnettverket for vann og avløp.

 

Hvordan behandler vi personopplysningene dine?


Kommunen behandler personopplysningene dine i ulike systemer:

  • Datasystem for fjernavlesning av vannmålere
  • Nesodden kommunes system for fakturering av kommunale avgifter

Opplysningene i disse systemene er sikret med databehandleravtaler. Data registrert på de fjernavleste vannmålerne blir kryptert og er ikke tilgjengelig for uvedkommende.

Nesodden kommune behandler personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven med forskrift. 

 

Opplysninger som hentes fra ulike registre

  • Folkeregisteret
  • Eiendomsregisteret
  • Enhetsregisteret

 Opplysninger som hentes fra den registrerte

  • Vannmålerforbruk
  • Eventuelle varsler fra vannmåleren: Lekkasje, rørbrudd, tørr, omvendt strømning, sabotasje.

 

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter


Kommunen er ansvarlig for at personopplysninger kun blir benyttet til beskrevet formål, og ikke blir misbrukt eller kommer på avveie.

Det er kun personer med tjenstlig behov i kommunen som har tilgang til personopplysningene. 

 

Sletting av personopplysninger


Personopplysningene vil bli tatt vare på inntil formålet med behandlingen er oppfylt. Den registrerte har rett til å få slettet personopplysninger når et krav er betalt/bortfalt, dersom det ikke foreligger lovpålagte krav til oppbevaring.

 

Innsyn


Den registrerte har rett til å få vite hvilke personopplysninger som er registrert, hvor de er innhentet fra og hvorfor kommunen har innhentet dem. 

 

Retting av feil


Dersom den registrerte finner at opplysningene kommunen har registrert er feil, ufullstendige eller unøyaktig, kan de be kommunen rette opplysningene. 

 

Kontaktinformasjon


Kontaktperson ved Infrastruktur og vannmiljø i Nesodden kommune er Tove Wahl Robertsen, tlf. 468 74 892 eller epost tove.wahl.robertsen@nesodden.kommune.no.

 

Fant du det du lette etter?