Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

VA-anlegg i Nedre og Øvre Utsiktsveien

Klikk for stort bildeKort om prosjektet:

Nesodden kommune har planlagt å starte et vann- og avløpsprosjekt i Utsiktsveien. Dette innebærer at Nedre Utsiktsvei vil få vann- og avløpsnett lagt i veien, samt utbedring av vei og veibelysning. Det skal også etableres en overvannsledning for både Øvre og Nedre Utsiktsvei. Prosjektet er ferdig prosjektert.

Oppstart og avslutning:

Oppstart i løpet av 3. kvartal 2021. Gjennomføringstid ca. 1.år.