Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

VA-anlegg fra Skoleveien via Seterveien og Beksrudveien til Dalboveien

Kort om prosjektet:

Det skal etableres vann- og avløpsanlegg i Seterveien og Beksrudveien.


Klikk for stort bilde 

Beskrivelse av prosjektet:

 

Prosjektet er et ledd i fremføring av vann og avløp i området men samtidig hovedvannledning til framtidig høydebasseng på Svestad / Nordstrand og Dalbo. Med bistand fra Afry som prosjekterende er det planlagt en løsning med trasé fra Skoleveien via Seterveien og Beksrudveien til Dalboveien. Grunnet utfordrende terrengforhold i området etableres avløpsnettet som et trykkavløpssystem.

 

Oppstart: 4.kvartal 2021.

 

Ferdigstillelse: 3. kvartal 2022.