Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Pågående VA-prosjekter

Kort om prosjektet:

 

Det skal etableres et nytt høydebasseng for vannforsyning langs Midtveien. Høydebassenget har som formål at øke kapasiteten og trygge vannforsyningen til Fagerstrand og deler av bebyggelsen langs Midtveien. 

 

 

 

 

Kort om prosjektet:

Det skal etableres vann- og avløpsanlegg i Seterveien og Beksrudveien.


 

 

Kort om prosjektet

Nesodden kommune prosjekterer vann og avløpsnett i Nordstrand-Dalbo.

  

 

Vann- og avløpsprosjektet omfatter:

  • 3,1 km kommunal vann- og avløpstrasé
  • Høydebasseng for drikkevann øverst i Lillåsveien
  • Avløp sjøledning til Fjellstrand PS (for videreføring til avløpsrenseanlegg)

Kort om prosjektet:

 

Nesodden kommune har siden november 2016 levert ut fjernavleste målere. Dette innebærer at innbyggerne slipper å lese av vannforbruket selv og at kommunen kan innhente vannmålerdata en gang i året. Det er byttet over 6000 målere og det gjenstår bare et par hundre. Kommunen har engasjert Komplett Rørservice til å gjennomføre de resterende vannmålerbyttene. De nye målerne leses av trådløst, noe som tilsier at abonnenten ikke trenger å sende inn avlesning selv.

Kort om prosjektet:

Nesodden kommune har planlagt å starte et vann- og avløpsprosjekt i øvre del av Torvvik. Dette innebærer etablering av selvfalls vann- og avløpsnett fra Kirkeåsveien til Solliaveien. Prosjekteringen gjennomføres av Afry og er planlagt lagt ut på anbud i vår/sommer 2021.

Kort om prosjektet:

Nesodden kommune har planlagt å starte et vann- og avløpsprosjekt i Utsiktsveien. Dette innebærer at Nedre Utsiktsvei vil få vann- og avløpsnett lagt i veien, samt utbedring av vei og veibelysning. Det skal også etableres en overvannsledning for både Øvre og Nedre Utsiktsvei. Prosjektet er ferdig prosjektert.

Kort om prosjektet:

Kommunen legger vann og avløp langs Drøbakveien fra innkjøringen til Strandlia og videre til avkjøringen til Agnorveien der et privat VA-lag skal koble seg på kommunalt nett. Dette utføres for å redusere potensielle og eksisterende utslipp fra private avløpsanlegg i området.

Kort om prosjektet

Rehabilitering og sanering av vann- og avløpsnettet er en svært viktig del av arbeidene som utføres av vår driftsavdeling. Vi har områder i kommunen med kummer og rør i bakken fra 50- og 60-tallet som trenger renovering. I tillegg til at våre abonnenter får bedre sanitærforhold og rent vann i springen har denne rehabiliteringen stor påvirkning på miljøet vårt. Innlekking av fremmedvann belaster avløpsnettet og renseanleggene og er et stadig økende problem grunnet klimaendringer. For å redusere utlekkingen av drikkevann på nettet vårt er det bl.a. etablert sonevannmålere for å kunne oppdage stort nattforbruk som kan indikere lekkasje.