Pågående prosjekter

 

Etablering av nytt VA-ledningsanlegg i Solbergskogen

 

Kommunen planlegger nytt vann- og avløpsnett i Solbergskogen. Anlegget omfatter ca. 2,2 km va-ledningstrase. Informasjon om prosjektet ble sendt ut til beboerne i området 27.09.19. 

Informasjon om trykkavløp og tilkobling Solbergskogen (PDF, 687 kB)

 

Det ble også avholdt et informasjonsmøte for alle beboere 09.10.19 på Tangenten.

Informasjonsmøte 09.10.19 (PDF, 3 MB)

 

 

Lagveien ved Buhrestua renseanlegg

 

Kommunen skal sanere en gammel kommunal  avløpsledning med utslipp til sjø ved Buhrestua renseanlegg, og legge ny trykkavløpsledning i Lagveien fra Buhrestua renseanlegg fram til Lagveien 56. Arbeidene starter i slutten av uke 23 og vil pågå fram til slutten av  juli.

Kyststien forbi renseanlegget må holdes stengt mens arbeidet i stien pågår, og turgåere bes benytte Nedre Movei isteden. Dette vil bli skiltet ved renseanlegget og i Lagveien. Lagveien stenges for biltrafikk på dagtid mens arbeidet i veien pågår.

Les mer

 

 

Etablering av nytt ledningsanlegg i Torvvikveien

 

Etablering av VA-anlegg i Torvvikveien (PPTX, 13 MB)

Presentasjon til innbyggermøte 16.10.17 (PPTX, 2 MB)

 

 

Fortsettelse av hovedvannledning sørover via Seterveien og Beksrudveien til Dalboveien

 

Nesodden kommune planlegger fremføring av hovedvannledning til framtidig høydebasseng på Svestad. Med bistand fra Pöyry har kommunen skissert en løsning med trasé fra påkoblingspunkt til eksisterende hovedvannledning i Skoleveien via Seterveien og Beksrudveien til Dalboveien. Prosjektet er et ledd i oppfølgingen av «Hovedplan for drikkevann og vannmiljø».

Det planlegges å legge både vann- og avløpsledninger i denne traséen. Grunnet utfordrende terrengforhold i området, er avløpsanlegget planlagt som et trykkavløpsanlegg.

Kommunen jobber nå med å tilpasse ledningstraseen og med å få til avtaler med grunneiere som berøres direkte av hovedledningen.

 

Oppsummering etter møte som ble avholdt med beboere i området 19.02.18 (DOCX, 16 kB) 

Foreløpig ledningsplan (PDF, 2 MB) over trase fra Skoleveien til Dalboveien

Kostnadsoverslag stikkledninger (PDF, 279 kB) (grovt anslått)

Oppsummering av møte med Beksrudveien veilag 09.10.19 (DOCX, 23 MB)

Fant du det du lette etter?