Pågående prosjekter

 

Kommunen skal sanere en gammel kommunal  avløpsledning med utslipp til sjø ved Buhrestua renseanlegg, og legge ny trykkavløpsledning i Lagveien fra Buhrestua renseanlegg fram til Lagveien 56. Arbeidene starter i slutten av uke 23 og vil pågå fram til slutten av  juli.

 

Kyststien forbi renseanlegget må holdes stengt mens arbeidet i stien pågår, og turgåere bes benytte Nedre Movei isteden. Dette vil bli skiltet ved renseanlegget og i Lagveien. Lagveien stenges for biltrafikk på dagtid mens arbeidet i veien pågår.

 

Nesodden kommune planlegger fremføring av hovedvannledning til framtidig høydebasseng på Svestad via Nordstrand og Dalbo som ledd i oppfølging av «Hovedplan for drikkevann og vannmiljø».