Kommunale avløpstjenester

Avløpsrør - Klikk for stort bilde

Døgnbemannet vakttelefon: 95 08 29 99

Gi beskjed via vakttelefon så raskt som mulig ved kloakkstopp, tilbakeslag i bolig, eller ved mistanke om utslipp/lekkasje på ledningsnettet.

 

Ved driftsproblemer på private ledninger og anlegg må rørleggerfirma kontaktes.

 

Se også egne sider om kommunal vannforsyning, private/separate avløpsløsninger, eller privat vannforsyning.

Kommunale renseanlegg

Nesodden har tre kommunale renseanlegg. Et for Tangenområdet (Buhrestua), et for Fagerstrandområdet og et for Kirkevika. Sistnevnte tilfredsstiller ikke dagens krav og det er et prosjekt på gang med nytt overføringsanlegg til VEAS. Avløp fra Bjørnemyr, Alværn og Fjellstrand føres allerede via sjøledning til VEAS renseanlegg i Asker.

 

Søknad

Det er innført tvungen tilknytning til kommunalt avløp for husstander i relativ nærhet til avløpsnettet. Ta kontakt med et firma med kompetanse innenfor området (for eksempel et rørleggerfirma) som kan veilede og sende søknad til kommunen om tilkobling.

 

Her finner du nasjonale skjemaer for vann og avløp:

 

Søknadsskjema sanitærabonnement

 

 

Vannmåler

Vannmåler kan fås ved henvendelse til kommunen. Den må monteres av rørlegger. Mer informasjon om vannmåler.

 

Abonnentens ansvar

Miljøfarlig avfall eller gjenstander som f.eks. Q-tips, bind, tanntråd og lignende skal ikke tilføres avløpet

 

Kjøkkenkvern tillates ikke montert

 

Som abonnent har du ansvar for stikkledning til egen bolig. Den skal være i slik stand at evt. skade eller andre forhold ikke påvirker kommunens anlegg

 

Priser

Gebyrene for avløpstjenesten skal dekke kostnadene for tjenesten i sin helhet i henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

 

Gebyrer for vann og avløp

 

Planer

Hovedplan Drikkevann og vannmiljø (2009)

Kommunale forskrifter og retningslinjer

 

Lovhjemmel

Fant du det du lette etter?