Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Restriksjoner på hagevanning sommeren 2019

Vanne blomster - Klikk for stort bilde

Vanningsrestriksjoner fra 1. mai - 15. oktober
 

Nesodden kommune innfører vanningsrestriksjoner hver sommer for å opprettholde tilstrekkelig trykk på nettet. Dette er nødvendig både for å sikre brannvannsforsyning og nok vann til alle abonnentene.

 

Noen innbyggere spør seg hvorfor ikke rørene kunne være store nok til å takle dette, men store rørdimensjoner gir lang oppholdstid i normalsituasjoner og vi kan få oppblomstring av bakterier i drikkevannet på vei ut til abonnentene. Vi må derfor leve med vanningsrestriksjoner årene framover også.

 

De siste årene har kommunen endret restriksjonene fra datovanning til vanning når du ønsker det, men det er bare lov å vanne med håndholdt slange (ikke spreder). Vi erfarer at dette gir en bedre spredning på forbruket og mange er fornøyde med å kunne vanne når de vil.

 

Spesielle vanningsrestriksjoner

De siste årene har kommunen innført restriksjoner utover de ordinære årlige restriksjonene. Dette har hatt forskjellige årsaker:

 • Ombygging av hovedvannverket på Bleksli, som innebar at vannverket ble satt ut av drift og kommunen kjøpte reservevann fra Bærum. I tillegg til at kjøp av vann fra Bærum er dyrere enn egenprodusert, manglet kommunen den ekstra forsyningssikkerheten som vi er vant til å ha.
 • Forurensning av råvannskilden Blekslitjern på grunn av hogst i nedslagsfeltet. Anlegget ble satt ut av drift en periode, og kommunen måtte igjen kjøpe vann fra Bærum.
 • Tørkesommer 2018 førte til svært lav vannstand og kjøp av vann fra Bærum.

Råvannskilden er ikke helt fylt opp etter fjorårets tørkesommer og ingen vet hvordan årets sommer blir. Kommunen vil følge utviklingen nøye og vil måtte innføre de restriksjoner som er nødvendige for å opprettholde tilstrekkelig vannforsyning til alle. Fra 1. mai starter vi med de ordinære årlige vanningsrestriksjonene der det er lov å bruke håndholdt slange, men abonnentene må være forberedt på at strengere restriksjoner kan komme. Vi oppfordrer abonnentene til å følge med på kommunens nettsider.
 

Kommunen har også 2 mindre vannverk, Fagerstrand og Kirkåsen vannverk, med grunnvannsbrønner som råvannskilde.  Kapasiteten er imidlertid lav sammenliknet med hovedvannverket.

 

 

Hva gjør kommunen for å sikre vannforsyningen framover?

 • Vannledningene på Nesodden har generelt sett god tilstand og lekker lite sammenliknet med ledningsnett i andre kommuner. Kommunen jobber likevel kontinuerlig med søking/tetting av lekkasjer og rehabilitering/utskifting av ledningsnett.
 • Kommunen setter krav i større byggesaker om at tiltakshaver løser nødvendig brannvannsforsyning med egne brannvannsreservoarer, sprinkleranlegg og annet.
 • Utbygging av ringledningssystemer vil gi et mer robust forsyningssystem. Vanntilførselen blir med dette tosidig, slik at det blir mindre sannsynlig at abonnenter mister vanntilførselen om det skulle oppstå en stor vannlekkasje.
 • Kommunen har startet arbeidet med å sikre en ytterlige reservevannsforsyning og er i dialog med Asker kommune med sikte på å inngå avtale om levering av drikkevann.

 

Hva kan du som abonnent gjøre for å spare på vannet?

 • Fiks vannkraner ute/inne som drypper og toaletter som renner! En kran som står og drypper forbruker mellom 7 og 30 m3 i året, mens et toalett som står og renner kan forbruke hele 400 m3 i året. Til sammenlikning bruker en person ca. 50 m3 vann i året.
 • Skaff deg sparedusj!
 • Bruk oppvaskmaskin og fyll opp helt før du setter på!
 • Samle opp regnvann til vanning av blomster og planter!

Vi oppfordrer til å overholde vanningsrestriksjonene, slik at det blir nok vann til alle i kommunen!