Kommunal vannforsyning

Drikke vann - Klikk for stort bilde

Døgnbemannet vakttelefon: 95 08 29 99

Gi beskjed via vakttelefon ved vannmangel, dårlige trykkforhold, lekkasjer, eller andre feil ved kvaliteten på vannet.

 

Ved driftsproblemer på private ledninger og anlegg må rørleggerfirma kontaktes.

 

Se egne sider om kommunale avløpstjenester, private avløpsløsninger og privat vannforsyning

Generell info


Nesodden har fire kommunale vannverk som alle er godkjente av mattilsynet. Vannverkene ligger på Bleksli, Kirkeåsen, Jaer skole og Fagerstrand.

 

Drikkevann skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk (drikkevannsforskriften).

 

Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel rensing/spyling av ledningsnettet, eller forurensning av vannkilden. Meldingene kan leses på kommunens nettsider, eller via annonser i lokalpressen (AMTA). 

 

Kommunen kan gi restriksjoner for bruk av vann ved vannmangel. Det er standard prosedyre at det gis vanningsrestriksjoner om sommeren pga. kapasiteten på nettet.

 

Reklamasjon

Hvis du mener at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

 

Eventuelle klager sendes til Nesodden kommune.

 

Tilknytning

I områder uten kommunal vannforsyning må beboere, næringsliv osv. etablere egen ordning for vannforsyningen. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at det foreligger tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger. For eiendommer i relativ nærhet til offentlig nett kan tomteeier søke kommunen om tilknytning. Ta kontakt med et firma med kompetanse innenfor området (for eksempel rørleggerfirma), som kan veilede og sende søknad til kommunen om tilkobling. Tilknytning til kommunalt vann er for tiden frivillig.

 

Søknad

Her finner du nasjonale skjemaer for vann og avløp:

 

Søknadsskjema sanitærabonnement

 

 

Vannmåler

Vannmåler kan fås ved henvendelse til kommunen. Den må monteres av rørlegger. Mer info.

 

Priser

Gebyrene for vannforsyningstjenesten skal dekke kostnadene for tjenesten i sin helhet i henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

 

Gebyrer for vann og avløp

 

Planer

Hovedplan Drikkevann og vannmiljø (2009)

 

Kommunale forskrifter og retningslinjer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Nesodden kommune

Va-norm for Nesodden kommune

 

Lover og retningslinjer

Fant du det du lette etter?