Parkering

Henvendelser ved feil, mangler eller andre ting vedrørende parkering send SMS til 90587454 / 94865252 eller  E-post til trafikkbetjent@nesodden.kommune.no.

 

Parkerings-appEasyPark - Start, stopp eller forleng parkeringen din med et tastetrykk.

Parkering

Parkeringsnorm og parkeringsstrategi for Nesodden kommune

Parkeringsnorm er et verktøy i byggesaker og reguleringssaker for å avklare antall parkeringsplasser som skal etableres ved nybygg, ombygging og bruksendring. Parkeringsstrategien er en systematisk gjennomgang av aktuelle parkeringspolitiske virkemidler, og hvordan disse kan benyttes for å nå målene innenfor areal, klima, miljø og folkehelse.

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parkeringsplasser

Innfartsparkering er en del av det samlede transportsystemet og kan være et bidrag for å begrense utslippet av klimagasser. Det er Akershus fylkeskommune som tilbyr og tilrettelegger for kollektivtransport i Akershus.

 

Nesodden kommune har parkeringsplasser langs hovedveiene for å begrense trafikken til Nesoddtangen brygge

 

Følgende innfartsparkeringer er tilgjengelige:
 

Østsiden:

- Skoklefall
- Berger stadion


Vestsiden:

- Flaskebekktjernet 
- Bjørnemyr

Priser for parkering

Nesodden kommune har i henhold til budsjettvedtak for 2017 justert avgiftene for el-bil fra 0 kr til halv sats på alle kommunens avgiftsparkeringer.

Priser for parkering

Fagerstrandbakken parkeringsplass

Parkeringsplassen er avgiftsbelagt i følgende tidsrom:

Alle dager kl. 07:00 - 20:00

NB! Avgift for el- og hydrogendrevet motorvogn fra 1. august 2017.

Nesoddtangen brygge

Parkeringsplassen er avgiftsbelagt i følgende tidsrom:

  • Mandag - fredag kl. 07:00 - 17:00
  • Lørdag kl. 07:00 - 15:00
  • Avgiftsparkering på helligdager fra 1. august 2017

 

NB! Avgift for el- og hydrogendrevet motorvogn fra 1. august 2017

Kongleveien og ved kommunehuset Tangenten

Parkeringsplassen er avgiftsbelagt i følgende tidsrom:

  • Mandag - fredag kl. 07:00 - 17:00
  • Lørdag kl. 07:00 - 15:00

 

NB! Avgift for el- og hydrogendrevet motorvogn fra 1. august 2017

Parkering for forflytningshemmede

Avsatte plasser til forflytningshemmede er gratis.

Bevegelseshemmede må ha gyldig parkeringsseddel fra kommunen.

 

Søknadsskjema - parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

 

Les mer om samferdselsplanlegging og innfartsparkering på internettsidene til Akershus fylkeskommune; http://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel

 

 

Parkerte biler. Foto: Marianne Rand-Hendriksen - Klikk for stort bildeParkerte biler. MRH