Veilys

Nesodden kommune drifter veilys langs langs kommunale og noen fylkeskommunale veier. I tillegg drifter kommunen veilys langs de fleste private veier, dette gjelder veilysanleggene som ble overført til kommunen i forbindelse med salg av det gamle E-verket

 

Alt veilys som kommunen drifter skal skiftes ut i løpet av de neste årene, les mer på denne siden.

Kartutsnitt som viser hvilke veier Viken fylke drifter veilyset - Klikk for stort bilde

Veilys langs fylkesveiene 156, 157, 1408, 1410, 1398, 1394 fra Hasleveien til Bomansvikveien og 1406 fra Hellaveien til Persilengveien driftes av Viken fylkeskommune. Klikk på kartet til høyre for oversikt. Feil på lys her må meldes inn på denne siden.

 

  

Feil meldes enklest og raskest inn via feilmeldingstjenesten     Meld om feil 

 

Henvendelser om veilys kan sendes til veilys@nesodden.kommune.no.

 

Hvilke feil som allerede er rapportert inn kan du se i kartet under, større kart finnes på denne siden.

 

Teknisk veilysnorm finner du her (PDF, 282 kB).