Trafikksikkerhet

Nesodden kommune arbeider målrettet og kontinuerlig med trafikksikkerhet. Regjeringens nullvisjon om null drepte og skadde i trafikken er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. 

 

Som veieier har kommunen et stort ansvar for trafikksikkerheten langs det kommunale veinettet. Kommunen har et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt. Kommunen skal sørge for trygge omgivelser, inspirere og spre kunnskap, men trafikksikkerhet handler ikke bare om informasjon og fysiske tiltak, det handler også om bevissthet og holdninger. Trafikksikkerhet er derfor alles ansvar.

Trafikksikkerhetsplanen 

 

Kommunen har vedtatt ny trafikksikkerhetsplan for 2021-2024.

 

image

 

 

Tidligere trafikksikkerhetsplan:

Trafikksikkerhetsplan for Nesodden kommune 2015-2018 (PDF, 3 MB)

 

 

 

Trafikksikker kommune

 

I 2018 ble Nesodden kommune godkjent som trafikksikker kommune av Trygg Trafikk, som femte kommune i Akershus.

Å bli godkjent som trafikksikker kommune innebærer ikke at alle deler av veisystemet er helt trafikksikkert, eller at trafikkulykker aldri forkommer, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

 

 

 

Har du innspill?

Kommentarer og innspill til arbeidet med trafikksikkerhet i Nesodden kommune kan sendes til e-post post@nesodden.kommune.no. Merk Innspill trafikksikkerhet.