Sykkel og gange

 

Strategi for sykkel og gange

 

Nesodden kommune har et mål om at alle skal gå og sykle mer. Strategi for sykkel og gange er et styringsdokument for arbeidet med å gjøre det tryggere, raskere og enklere å ferdes i kommunen som myk trafikant. 

 

Strategi for sykkel og gange_2020-2030 (PDF, 5 MB)

 

Handlingsplan, Strategi for sykkel og gange (PDF, 103 kB)

 

Planlagt sykkelnett (PDF, 20 MB)

 

Mobilitetsplan (PDF, 3 MB)

 

 

Gang- og sykkelveier

 

Nesodden kommune har et mål sammenhengende gang- og sykkelveinett langs fylkesvei 156 på østsiden, fylkesvei 157 på vestsiden og fylkesvei 1406 fra Fjellstrand til Kirkeåsen (rundkjøringen ved Nesodden kirke).

 

Kommunen regulerer ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 157 fra Ellingstad til Alværn. Planen skal på offentlig høring våren 2021. 

 

Kommunen regulerer gang- og sykkelvei langs fv. 1406 mellom Fjellstrand skole og Kirkeåsen. Planen skal på offentlig høring sommer/høst 2021.

 

Kommunen har igangsatt regulering av gang- og sykkelvei langs fv.157 mellom Søderlinds vei og Munkerudstubben. 

 

Viken fylkeskommune regulerer gang- og sykkelvei mellom Glenne veiskille og Grøstad.

 

Det skal etableres gang- og sykkelvei langs fv. 157 mellom Fagerstrand og Spro i forbindelse med byggeprosjektet Spro Havn. Utbygger er Merkantilbygg.