Skal du grave?

Det skal alltid sendes søknad om tillatelse ved graving/tiltak og arbeider i og ved det kommunale veinettet med tilhørende side- og grøntarealer, samt parker og friområder. Dette for å sikre framkommeligheten, samt å sikre at arealet bli istandsatt etter gjeldende krav. Ved graving i og ved kommunale veier er det krav om arbeidsvarslingsplan. 

 

Hvordan søke?

Før du kan sende inn en søknad må du finne ut hvem som eier arealet og veien det skal graves i. Dette for å sikre at både eier av arealet samtykker og at kabeleier ikke får ledninger ødelagt.
Oversikt over hvilke veier som driftes av enten fylket, kommunen eller private finnes i Vegkart.

For å finne hvem som er grunneier til arealet som det skal graves i kan Kartverkets tjeneste brukes.

 

GRAVEMELDING

Før du skal utføre gravearbeid i kommunale veier og på kommunal grunn må dette gravemeldes

Geomatikk gjennomgår søknad og sjekker om denne er fullstendig med hensyn til innhold, arbeidsvarsling og planer for gjennomføringen. Søknaden videresendes deretter til Nesodden kommune, som gir den formelle godkjenningen.

Både privatpersoner og bedrifter skal melde fra om hvor de skal grave:

  • Skal gravingen skje på egen tomt eller grunn, ring 09146 eller ved å sende en e-post til gravemelding.oslo@geomatikk.no.
  • Skal gravingen skje på kommunal vei eller grunn, skal det søkes om gravetillatelse via Geomatikk AS sin kundeportal Ledningsportalen
  • Graving må ikke starte før forespørselen / søknaden er godkjent.

For spørsmål kan man kontakte Geomatikk enten ved å sende e-post til gravemelding.oslo@geomatikk.no, eller ringe tlf 09146.

Åpningstider er mandag - fredag: 07.30 - 15.30

 

Istandsetting

Veier og arealer skal istandsettes til samme tilstand eller bedre enn før gravearbeidet ble igangsatt. 
Dette betyr at det skal brukes samme asfaltkvalitet i veier. Asfaltskjøter skal være vertikale. Veien må reasfalteres i enten hel eller halv bredde. Ingen skjøter i hjulspor. 

 

Gebyr

Gravegebyrer

Gravegebyrer
Type Pris Enhet
Gravetillatelse 4000kr Per vei
Arbeidstillatelse 3100kr Per tillatelse
Tilsynsgebyr utover ferdigbefaring 4000kr Per tilsyn
Utvidet arbeidsperiode 1000kr Per søknad
Ukesgebyr ved forsinket istandsettelse 2500kr Per vei

 

Lover og regler