Private veier og veilag

Bor du langs en privat vei, har du som eier ansvar for å vedlikeholde den private veien. Som bruker av den private veien har du plikt til å være medlem av et veilag for å drifte og vedlikeholde den private veien, jfr. Vegloven kap. VII

Med vedlikehold menes blant annet beskjæring og rensk av vegetasjon, grøfting, reparering/reasfaltering, brøyting, strøing og feiing. 

 

Er du usikker på om du bor i en privat vei, sjekk vegkart.

Mange veier er regulert til kommunale, men det kan være at de ikke er tilstrekkelig opparbeidet som er grunnen til at kommunen ikke har tatt over eierskapet.

 

For å finne mer informasjon om din konkrete vei kan du gå inn på kommunekart.
Kartlag -> huk av detaljplaner.
Trykk på veien din i kartet -> i feltet helt til høyre, trykk reguleringsplan -> Reguleringsplan -> Gå til planarkivet.
Her kan du lese alt om reguleringsplanen for ditt område.

 

For mer informasjon om private veier gå inn på Huseiernes landsforbund.

 

Nedenfor kan du finne eksempel på vedtekter for veilag:

enkle-vedtekter-bokmal.pdf (domstol.no)

 

Nedenfor kan du finne eksempel på vedlikeholdsavtale som inngås med entreprenør som skal utføre vedlikeholdet. 

Eksempel på vedlikeholdsavtale (ODT, 10 kB)