Normer for veiutforming og veibygging

Ved planlegging og bygging av nye og oppgradering av eksisterende offentlige veier og gater, skal kommunens veinorm benyttes. Normen viser også krav til avkjørsler, plassering av avfallbeholdere og garasjer, samt standard for private felles adkomstveier. Nye veier og oppgradering av eksisterende veier skal bygges med veilys (Kommuneplan 2018-2042 Arealdelens bestemmelser §8). Veilys skal bygges i henhold til Teknisk veilysnorm (PDF, 282 kB).

Veinorm for Nesodden kommune

 

Veinorm Nesodden (PDF, 2 MB)

 

Fraviksskjema_2020 (DOCX, 92 kB)