Brøyting og strøing

 

Strøing og brøyting av veier i Nesodden kommune

 

Nesodden kommune har ansvar for strøing og brøyting på kommunale veier og private veier som er regulert til offentlige.

 

 

Hva prioriteres først?

Hovedveier blir brøytet først. Deretter prioriteres boligveiene. Mer trafikkerte arealer prioriteres foran mindre trafikkerte arealer. Strekninger med stor stigning/helning prioriteres foran strekninger med mindre stigning/helning.

 

 

Når blir det brøytet der du bor?

Under normale forhold er også boligveiene brøytet én gang innen kl. 7 om morgenen på hverdager og lørdager, og kl. 9 på søndager og helligdager.

 

Hvem brøyter hos meg?

 

Kommunal vei

 

Hagespesialisten

  • Tlf.: 909 19 370 (Det er ikke mulig å sende SMS til dette nummeret.) 
  • E-post: post@hagespesialisten.no

 

Fylkesvei

 

Vegmeldingssentralen 

  • Tlf.: 175
  • E-post: post@viken.no

 

Privat vei 

Ta direkte kontakt med veilaget ditt. Se Nesodden velforbunds informasjon om veilag.

 

 

Er veien offentlig eller privat?

 

Tegnforklaring som viser de ulike fargekodene ved opptegning av veikategori i Follokart. Follokart kan du se om veien din er kommunal, privat eller en fylkesvei. Åpne Follokart, og velg Adressekart under Kartlag på verktøylinjen nederst i bildet.
Søk på aktuell adresse eller gnr./bnr. i søkefeltet øverst til venstre.

 

 

 

 

Strøing

Det strøs normalt etter at snøen har lagt seg.

Det tar omtrent en arbeidsdag å få strødd alle gater og veier i kommunen. De mest trafikkerte og sentrale veiene vil bli prioritert, i tillegg til strekninger hvor man vet at det kan by på problemer å ta seg fram ved glatt føre. 

 

 

Hvordan kan du best hjelpe til?

Privatbiler som er parkert i smale boligveier er brøytemannskapenes største utfordring. I beste fall blir disse ”brøytet inne”. I verste fall vil de hindre hele veien fra å bli brøytet og ryddet.

  • Parker bilen slik at den ikke hindrer snøbrøyting.
  • Det er viktig at biler parkeres på privat grunn, slik at de ikke er til hinder for brøyting av veier. Det er også viktig å tenke på at uttrykningskjøretøy skal kunne komme fram uten problemer.
  • Unngå å måke snø fra egen eiendom ut på offentlig vei eller fortau. 
  • Fjern vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og er til hinder for brøytemannskapene.