Samferdsel

Avdeling Samferdsel er et ansvarsområde innenfor virksomhet Infrastruktur og vannmiljø. Avdelingens hovedoppgaver er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde kommunal infrastruktur, herunder vei og parkering. Renovasjon og feiing ligger innenfor området, men driftes av interkommunale selskaper.

 

Kontaktinformasjon avdeling Samferdsel

Feil meldes enklest og raskest inn via feilmeldingstjenesten     Meld om feil 

E-post samferdsel: samferdsel@nesodden.kommune.no

E-post veilys: veilys@nesodden.kommune.no

Telefontid mandag og onsdag, 08.00-14.00

Tlf.: 400 31 583

 

Parkering

Tlf.: 905 87 454

E-post.: trafikkbetjent@nesodden.kommune.no