Varsle om feil

Her kan du melde om feil og mangler som gjelder vann, avløp, veier, veilys, friområder, natur og miljø.

 

Ved akutte vann- og avløpshendelser, ring vakttelefon: 95 08 29 99

Generelle henvendelser til avdeling Samferdsel: samferdsel@nesodden.kommune.no

 

Generelle henvendelser til avdeling Vann og avløp: VA@nesodden.kommune.no

 

Feil på fylkesvei, gang- og sykkelveier, feil på bussholdeplasser, veilys, med mer skal rettes til Viken Fylkeskommune. Dette gjør du her: Melde feil på fylkesvei - Viken fylkeskommune