Vannprøver fra brønn eller borrehull

Får du vannet ditt fra en brønn eller et borrehull har du kanskje et behov for å vite om vannet er av god kvalitet.

 

 Gå inn på www.eurofins.no for bestilling av analysepakke.

 

For spørsmål ring Eurofins på tlf. 69005200