Lukt og smak i drikkevannet fra Blekslitjern

Blekslitjernet. Foto: Marianne Rand-Hendriksen Marianne Rand-Hendriksen Klimaendringene med temperaturøkning og mer ekstreme nedbørsperioder, får konsekvenser for mange vannverk som har overflatevann som råvannskilder. Økt organisk innhold og/eller turbiditet (partikler) i råvannet medfører endringer i renseprosessen på vannverkene.

 

Alle analyser av vannet viser at vannet er trygt å drikke. Det viser de bakteriologiske analyseresultatene (utført av Eurofins).

 

Omveltninger i Blekslitjern vår og høst er også et problem. Det er denne omveltningen som er årsaken til lukt- og smaksproblemene («myrsmaken») noen nå opplever på det kommunale drikkevannet levert fra Bleksli vannverk.

 

Desinfiseringen av drikkevannet skjer ved hjelp av UV-behandling. UV-behandling er en meget god desinfeksjonsmetode som dreper bakterier, virus og parasitter, men litt klor tilsettes vannet som en ekstra sikkerhet før det sendes ut på nettet.

 

Det viser seg at klorsmaken kommer tydeligere fram når vi har dette problemet, selv om vi  ikke tilsetter  mer klor enn normalt.                 

Hvor kraftig smaken vil bli og hvor lenge dette vil vedvare kan ingen vite, men normalt kjennes smaken noen uker.

Råvannet gjennomgår fullrensing med filtrering og desinfisering, men renseprosessen på vannverket klarer dessverre ikke å fjerne lukt og smak. Når «myrsmaken» kommer, får vi ofte spørsmål om vi kan foreta oftere spylinger av ledningsnettet. Dette er ingen løsning på problemet da lukt og smak kun skyldes råvannskilden.

 

Nytt filteranlegg først i 2019

Kommunen jobber med anskaffelse av en type filter som vil redusere lukt og smak i vannet. Arbeidet er dessverre forsinket grunnet pålegg kommunen har fått fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) om utbedring av demningene i Blekslitjern som må prioriteres. Kommunen kan ikke gjennomføre to store prosjekter på vannverket samtidig. 

Vi tar nå sikte på at et filteranlegg kan stå ferdig i løpet av 2019.

Vi beklager forsinkelsen og håper at råvannskvaliteten i tjernet bedrer seg snart.