Vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer - PURA

PURA logoVannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, er opprettet som en følge av EUs vanndirektiv. Hensikten er å sikre god kjemisk og økologisk vannkvalitet i vårt nærområde.

 

PURA er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Ås, Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård og Oslo.

 

I regi av PURA pågår det en kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer.

 

Nesodden kommune er en av kommunene i PURA og mye av informasjon om vannkvaliteten i kommunen ligger i PURAs årsrapporter for vannkvalitetsovervåking.  Årsrapportene finner du sammen med mye annen nyttig informasjon på www.pura.no