Sommervann

Sommervann er vannforsyning til hytter og fritidseiendommer. Sommervannet settes vanligvis på 1. mai og stenges 1. oktober eller etter høstferien dersom værforholdene tillater det.