Privat vannforsyning

Registrering av privat vannforsyningssystem

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystemer være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som produserer mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn, som for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

 

De systemene som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann kalles et vannforsyningssystem.
Et vannforsyningssystem kan for eksempel blant annet bestå av en brønn eller et tjern.

 

Les mer på Mattilsynet sine sider her.

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om private borebrønner/grunnvann:
Wenche Dørum
Tlf. 66 96 44 33
E-post: Wenche.dorum@nesodden.kommune.no

Ved driftsproblemer på private ledninger og anlegg må rørlegger/brønnborer kontaktes.

Se egne sider om private avløpsløsningerkommunal vannforsyning og kommunale avløpstjenester.

Vann Informasjonsbrosjyre om private drikkevannskilder

Kommunen har laget en brosjyre til sine innbyggere som har egen brønn.
I denne får du tips om plassering av brønnen, hva du jevnlig bør kontrollere, og hvordan du kan vedlikeholde brønnen din.
- Brosjyre om private drikkevannskilder (PDF, 148 kB)

- Brosjyre fra Folkehelseinstituttet om drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta

 

Årlig kontroll av brønnvann

Kommuneoverlegen oppfordrer alle med egen brønn/borevann om årlig å kontrollere vannet sitt for bakterier og aktuelle fysiske/kjemiske analyser.

 

Brønneiere med små barn i huset bør i tillegg analysere vannet for fluorid. Fluorid er et naturlig forekommende stoff i berggrunnen og i grunnvann. Fluoridinnhold mellom o,8 og 1,5 mg/l har en forebyggende effekt mot hull i tennene. Er fluoridinnholdet høyere enn 1,3-1,5 mg/l bør ikke vannet gis til barn under 13 år.

Svært høye verdier (> 5-6 mg/l) kan gi skader på tannemaljen over tid.

 

Kommunen henviser til notatet «Informasjon om grunnvann i Nesodden kommune. Brønner i fjell og løsmasser, samt risiko for forurensning» (PDF, 2 MB) . Her finner brønneiere nyttig informasjon om hva de bør undersøke vannet sitt for.

 

Vannprøver

Du kan bestille analysepakke fra Eurofins AS. Oversikt over hvilke analyser som tilbys og priser, finner du på nettsiden til Eurofins , www.eurofins.no. Her kan du også bestille analysepakke. 
 

Det er den enkelte brønneier som har ansvaret for egen brønn og som må betale laboratorieundersøkelsene de bestiller.
 

Informasjon om grunnvann og borebrønner i Nesodden kommune (PDF, 2 MB)

 

Brønnboring

Mer informasjon om brønnboring (vann- og energibrønner) kan du finne på kommunens egen internettside om temaet.