VA-anlegg fra Skoleveien via Seterveien og Beksrudveien til Dalboveien

Kort om prosjektet:

Det skal etableres vann- og avløpsanlegg i Seterveien og Beksrudveien.


 

Beskrivelse av prosjektet:

Prosjektet er et ledd i fremføring av vann og avløp i området men samtidig hovedvannledning til framtidig høydebasseng på Svestad / Nordstrand og Dalbo. Med bistand fra Afry som prosjekterende er det planlagt en løsning med trasé fra Skoleveien via Seterveien og Beksrudveien til Dalboveien. Grunnet utfordrende terrengforhold i området etableres avløpsnettet som et trykkavløpssystem.

 

Foreløpig fremdriftsplan for prosjektet:

 

Grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet er klart. Kommunen er nå i gang med anskaffelse av entreprenør  og arbeidet forventes settes i gang kort tid etter anskaffelsen er gjennomført og endelig politisk investeringsbeslutning i november. 

 

Forventet oppstart: 4. kvartal 2022. 

 

Ferdigstillelse: 2. kvartal 2023.