Fagerstrand høydebasseng

Kort om prosjektet:

 

Det skal etableres et nytt høydebasseng for vannforsyning langs Midtveien. Høydebassenget har som formål at øke kapasiteten og trygge vannforsyningen til Fagerstrand og deler av bebyggelsen langs Midtveien. 

 

 

 

Prosjektet er forankret i Hovedplan for drikkevann og vannmiljø 2009 som har følgende mål: Sikre rent drikkevann til alle kommunens innbyggere.

I dag er det problemer med lavt vanntrykk i Fagerstrand, spesielt i høyereliggende områder. Brannvannsdekningen i området trenger også utbedring. Bassenget får et volum på 3615 m3 og blir Nesodden kommunes største vannbasseng.

 

Framdriftsplan:

 

September- desember 2021 - Bygging av vei og fremlegging av rør til bassengområdet (Entreprise 1)

 

Mars - oktober 2022 -Bygging av høydebassenget (Entreprise 2)

 

Entreprenører:

 

Entreprise 1 - Isachsen Anlegg AS

 

Entreprise 2 - Askim Entreprenør AS