Kommunale eiendomsavgifter - forklaring av faktura

Har du spørsmål til kommunen om din faktura?

Kontakt oss på e-post: kommunale.avgifter@nesodden.kommune.no
eller telefon: 40407714

I løpet av ett år mottar alle husstander fire terminfakturaer for kommunale avgifter. Det vil si en faktura cirka hver tredje måned.

Fakturaene inneholder følgende poster:

 • 60370 Vannmålerleie 3/4"
  Avgift for leie av kommunens vannmåler vil fra 01.01.2021 inngår i abonnementsgebyret.
 • 60650 Fast Avg. Vann og 60660 Fast Avg. Avløp
  Dette er faste avgifter (også kalt abonnementsgebyr) som deles opp i 4 terminbeløp. 
 • 60701 Forskudd Vannavg. og 60702 Forskudd Avløpsavg.
  I løpet av et år forskuddsbetaler du for stipulert forbruk for din husstand - både for vann og avløp. Stipuleringen baserer seg på tidligere års forbruk.  Avgiftene fordeles over 4 terminbeløp for å unngå at all betaling for vann/avløp kommer på en termin.
 • 60100 Helårsrenovasjon
  Avgift for renovasjonstjenester som søppeltømming og søppelkasse. Avgiften fordeles på 4 terminbeløp. Follo Ren har ansvar for innsamling, transport og behandling av avfall for din husstand. Renovasjonssatsen avhengig av størrelse på søppelbeholder og hvor ofte du har søppeltømming (helårsrenovasjon eller hytterenovasjon.)
 • 60200 Feiing hvert 4.år og 60203 Tilsyn Ildst. hvert 4.år
  Brannvesenet er ansvarlig for feiing av pipe samt tilsyn av ildsted. Feiing og tilsyn foregår hvert fjerde år, men prisen for dette er fordelt over fire år. Henvendelser om tilsyn eller feiing rettes til Follo Brannvesen.

Mange små tall og skrift. - Klikk for stort bildeEn faktura for kommunale avgifter. 

1. termin -  avregning av forbruk

Første terminfaktura sendes ut i månedsskifte februar/mars. På denne fakturaen vil det bli foretatt en avregning som sammenligner det faktiske forbruket for året som har gått med det som ble stipulert. Hvis du har brukt mer enn hva du har forskuddsbetalt for, må du betale for dette. Hvis du derimot har brukt mindre enn hva du har forskuddsbetalt for, vil du få tilbake det du har betalt for mye. Det stipulerte forbruket vil du se som fratrekk på fakturaen ettersom du allerede har betalt for dette. Fratrekket ser du under postene «Fradrag vann» og «Fradrag avløp»

 • 60310 Vannavgift og 60320 Avløpsavgift
  Avgift for det faktiske forbruket ditt forrige år. Forbruket måles ved at kommunen leser av vannmåleren i slutten av desember hvert år.
 • 60711 Fradrag Vann og 60712 Fradrag Avløp
  ​​​​​​​
  Fratrekk for det stipulerte forbruket du har betalt for gjennom fjorårets forskuddsposter.

Tabell med tall og tekst. - Klikk for stort bilde 

Hvordan ser faktura ut hvis jeg bare er tilknyttet offentlig avløp?
Hvis du bare er koblet opp mot offentlig avløp og benytter eget borevann utgår følgende poster på din faktura: 60650 Fast Avg. Vann og 60701 Forskudd Vannavg.


Hvordan ser faktura ut hvis jeg har privat avløpsløsning?
Hvis du ikke er koblet til offentlig vann og avløp, men har et privat avløpsanlegg, vil følgende poster utgå for din faktura: 60370 Vannmålerleie 3/4", 60650 Fast Avg. Vann, 60660 Fast Avg. Avløp, 60701 Forskudd Vannavg., 60702 Forskudd Avløpsavg..

I stedet vil du ha følgende post på din faktura:
60696 Tilsyn avløpsanlegg


Krav om installasjon

Nesodden kommune minner samtidig om at hvis du har innlagt vann er det krav om å installere et privat avløpsanlegg, med mindre du har mulighet til å koble deg til offentlig avløpsnett. Mer om private vann- og avløpsordninger. Har du ikke innlagt vann er det ikke krav om avløpsanlegg. Det er krav om å installere vannmåler, hvis du er tilknyttet offentlig vann og/eller avløp

 

Les mer om gebyrsatser for vann, avløp, renovasjon og feiing