Hovedplan for drikkevann og vannmiljø

Hovedplanen for drikkevann og vannmiljø ble vedtatt i kommunestyret den 29.10.2009, og har som hovedmål å:

 • Sikre rent drikkevann til alle kommunens innbyggere
 • Oppnå vedtatte miljømål for vannforekomstene
 • Legge vekt på bærekraftige løsninger

Hovedplan for drikkevann og vannmilø - Klikk for stort bilde

Dette er meget ambisiøse mål, som dels er et resultat av EUs vanndirektiv og dels av kommunens egne mål. Målene innebærer utbygging og tilknytning til offentlig nett samt full opprydding i separate avløpsanlegg. Bærekraftige løsninger innebærer stor grad av fellesløsninger. Der områdene løses separat bør det i størst mulig grad benyttes kretsløpsbaserte løsninger.

 

Opprydding i separate avløpsanlegg

Flomplan Nesodden (PDF, 6 MB)

 

Hovedplanen for drikkevann og vannmiljø i pdf-format (PDF, 11 MB) (37 sider)

Tiltaksplan (2014-2018) (PDF, 190 kB)

 

Vedlegg

 1. Vannkvalitetskart (PDF, 3 MB)
 2. Sonekart i henhold til overordnet rammeplan (PDF, 3 MB)
  NB! Dette sonekartet er erstattet av figur 14 i Hovedplanen
 3. Bærekraftige løsninger i Nesodden kommune (PDF, 2 MB)
 4. Notater utarbeidet av Asplan Viak
  Blylaget (PDF, 330 kB)  
  Bomansvik (PDF, 483 kB)  
  Kirkevika (PDF, 400 kB)  
  Solbergskogen (PDF, 305 kB)  
  Ursvik (PDF, 476 kB)  
  Flaskebekk (PDF, 757 kB)  
  Ellingstadåsen (PDF, 379 kB)  
  Svestad Nordstrand (PDF, 621 kB)  
  Spro (PDF, 826 kB)  
 5. Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system utarbeidet av SWECO
  Flaskebekk (PDF, 3 MB) 
  Spro (PDF, 2 MB) 
  Svestad (PDF, 248 kB) 
  Ursvik (PDF, 4 MB)
 6. Tabell for sammenlikning av kostnader (PDF, 32 kB)

Øvrige dokumenter

Virksomhetene Infrastruktur og vannmiljø og Plan, bygg og geodata arrangerte mandag 4. november 2013 et informasjonsmøte i forbindelse med opprydding i separate avløpsanlegg i kommunen.

 

Hovedtema var:

- Status i området
- Plikt og ansvar for opprydding
- Prosess i arbeidet med opprydding
- Nyttige tips om hvordan komme i gang med tiltak

Her er presentasjonene fra møtet: