Gravemelding

Gravemelding skal sendes til kommunen ved graving på offentlig grunn. Arbeid kan ikke starte opp før det er gitt tillatelse fra kommunen. Gravemelding gjelder all graving og arbeid i jord, for eksempel graving av tomt, drenering, grøft, pilarer, gjerdepåler, merkepinner, p-plass osv.