Vann og avløp

Ved feil på kommunale vann- og avløpsinstallasjoner kan teknisk vakt kontaktes hele døgnet på vakttelefon: 95 08 29 99

Ved feil på private anlegg må rørlegger kontaktes.

Generelle henvendelser om kommunalt vann- og avløp kan rettes til:

va@nesodden.kommune.no

 

Informasjon om drikkevannskvaliteten i Nesodden kommune

Det kommunale drikkevannet i Nesodden kommune er trygt og av god hygienisk kvalitet. Kommunen har tre kommunale vannverk som prøvetas jevnlig.

Nesodden kommune har ingen tunnelbasseng (fjellbasseng), kun betongbasseng som er lukket og godt sikret. Alle høydebassengene inngår i våre prøvetakingspunkter ute på ledningsnettet og prøvetas minimum 1 gang pr. mnd. Ved lite vannforbruk  i et basseng legger vi inn ekstra prøveuttak av bassengvannet. Høydebassengene våre har også nødkloreringsanlegg som kan benyttes ved behov.

Eurofins (akkreditert laboratorium) utfører alle analyser på vannprøvene våre. Dersom det oppdages avvik på prøvene har laboratoriet gode varslingsrutiner og sender straks beskjed til de rette personene i kommunen. Kommunen har videre sine interne rutiner som sørger for at innbyggere straks varsles ved en større hendelse. Varsling av innbyggere skjer via sms (melding på mobiltelefon) eller via talemelding. Kommunen vil ved en hendelse også sørge for å legge ut fortløpende informasjon på kommunens nettside ved hendelser som den Askøy kommune opplevde.

 

 

Kommunale vann- og avløpstjenester

 

Informasjonsmøte om digitale søknader til offentlig vann og avløp torsdag16. mars

Kommunal vannforsyning

Kommunale avløpstjenester

Kommunale avgifter for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing

Kommunale eiendomsavgifter - forklaring av faktura

Pågående prosjekter

Vannmåler

Varsling ved vedlikehold av vann- og avløpsnettet 

Søknad om tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett

Sommervann

Gravemelding

 

 

Private vann- og avløpsløsninger

 

Generell informasjon om privat vann og avløp

Privat vannforsyning

Private avløpsløsninger

Saksbehandling privat avløpsanlegg (inntil 50 pe)

 

 

Vannkvalitet og forurensning

Vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer - PURA

Lukt og smak i drikkevannet fra Blekslitjern

Hardheten på vann i Nesodden kommune

Vannprøver fra brønn eller borrehull

Årsrapport for vannkvalitetsovervåkning 2022 (PURA)

 

Annen informasjon om vann- og avløp

 

Olje- og fettutskillere

Slik forebygger du rotteplager

Temaplan for vann og avløp