Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Formålet med tjenesten:

Parkeringstillatelsen er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder. Behovet for transport med bil gir i seg selv ikke rett til parkeringstillatelse. Hvis man ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan man søke om TT-kort. Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester. Kontakt Akershus Fylkeskommune for mer informasjon om TT-kort.

For at parkeringstillatelse skal gis er det ikke tilstrekkelig å påvise sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov.

 

Søknadsskjema:

 

Søknaden sendes til:

Nesodden kommune
Postboks 123
1451 Nesoddtangen

 

Pris:

Tjenesten er gratis.

 

Lovhjemmel:

Forskrift om parkering for forflytningshemmede,

Ny revidert forskrift fra 01.01.17.

 

 

Brosjyre:

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering (PDF, 984 kB)