Badevannskvalitet 2023

Nesodden kommune måler vannkvaliteten på badeplasser i sjøen over hele Nesodden. Vannprøver tas annenhver uke fra juni og ut august. Badeområdene er regnet for trygge å bade i så lenge de holder seg innenfor standard fra Folkehelseinstituttet.  

 

Kart over hvor det tas prøver på Nesodden

 

Badeplasser og friområder på Nesodden (Nesodden kommune)

Badevannskvalitet 2023
Prøvedato Resultat Analyserapport
06.06.2023 Badevannsprøver tatt 6. juni viser god badevannskvalitet over hele Nesodden.
20.06.2023 Resultatene for prøvetaking av badevann tatt 20. juni viser god badevannskvalitet på alle prøvetakingspunktene med unntak av noe forhøyede verdier ved utløpet til bekken på Fagerstrand. Rapport fra Eurofins (PDF, 671 kB)
04.07.2023 Resultatene for prøvetaking av badevann tatt 4. juli viser god badevannskvalitet på alle prøvetakingspunktene med unntak av noe forhøyede verdier ved Hornstranda. Området er skiltet. Rapport fra Eurofins (PDF, 571 kB)
11.07.2023 Oppfølgingsprøve av badevannet ved Hornstranda viser gode kvalitet. Rapport fra Eurofins (PDF, 188 kB)
18.07.2023 Badevannsprøver tatt 18. juli viser god badevannskvalitet over hele Nesodden. Rapport fra Eurofins (PDF, 531 kB)
02.08.2023 Resultatene for prøvetaking av badevann tatt 02. august viser god badevannskvalitet på alle prøvetakingspunktene med unntak av noe forhøyede verdier ved utløpet til bekken på Fagerstrand. Rapport fra Eurofins (PDF, 679 kB)
15.08.2023 Resultatene fra prøvetaking av badevann tatt 15. august viser forhøyde verdier av bakterier ved Hornstranda og ved utløpet fra bekken ved stranda på Fagerstrand. Rapport fra Eurofins (PDF, 668 kB)
29.08.2023 Det er målt forhøyede verdier av bakterier ved Hellviktangen. Kommuneoverlegen anbefaler å ikke bade i dette området inntil nye prøver er tatt, og bakterienivået er innenfor referanseområdet. Rapport fra Eurofins (PDF, 630 kB)
31.08.2023 Oppfølgingsprøve av badevannet ved Hellviktangen viser god kvalitet Rapport fra Eurofins (PDF, 188 kB)