Vedlikehold av veier

Brøytebil - Klikk for stort bilde

Kommunale veier

Virksomhet infrastruktur og vannmiljø er ansvarlig for drift og vedlikehold av de kommunale veiene. Dette innebærer snøbrøyting og strøing, beskjæring av vegetasjon, vedlikehold av gater og veier, samt vedlikehold av lyspunkter langs kommunale veier.

 

Kontaktinformasjon

 

Ved akutte henvendelser, ring:

909 46 052 kommunal vakttelefon

Andre henvendelser 
 

Driftsleder infrastruktur og vannmiljø: Roger Taaje, tlf. 928 41 600.
Epost: post@nesodden.kommune.no

 

Private veier

Bor du langs en en privat vei, har du som beboer, og sammen med de andre beboerne langs veien, ansvar for å vedlikeholde den private veien. Som bruker av den private veien har du plikt til å være medlem av et veilag for å drifte og vedlikeholde den private veien, jfr. Vegloven kap. VII

 

Sist endret 22.11.2016