Vannmåler

Alle bygg tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp skal installere vannmåler og betale etter forbruk.

Bestemmelser for bruk av vannmålere (PDF, 155 kB)

 

Montering

Vannmåler må hentes ut av rørlegger, og utleveres vederlagsfritt hos Infosenteret på Tangenten. Skjema for registrering av vannmåler fylles ut av rørleggeren før utlevering. For å få utlevert vannmåleren må skjemaet være korrekt utfylt og alle vedlegg må være med. ved utskifting av vannmåler må gammel vannmåler innleveres. montering og utskiftning av måleren skal alltid utføres av autorisert rørlegger. abonnenten må selv bekoste installasjonen av vannmåler i konsoll og evt. flytting av måleren.

 

Infosenterets åpningstid:

15. mai-14.september: 08.00-15.00
15. september-14.mai: 08.00-15.45
Man behøver ikke avtale.

 

Kontaktinfo ved installasjon av måler:

Roger Taaje, mob. 928 41 600, e-post: roger.taaje@nesodden.kommune.no
Martin Heggland, mob. 950 38 375, e-post: Martin.Heggland@Nesodden.Kommune.No

 

Avlesning av vannmåler

Målerstand rapporteres en gang per år. Målerkort blir tilsendt i begynnelsen av desember, med avlesningsfrist midt i januar. Målerstand kan rapporteres på nett og telefon i samme periode.

 

Her kan du registrere målerstanden din på slutten av året.

 

OBS! Alle bygg tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp skal installere vannmåler og betale etter forbruk. Kunder som ennå ikke har montert vannmåler blir fakturert for et stipulert forbruk ut fra boligens areal. Stipulert forbruk blir som regel dyrere enn målt.

 

Pris

Kommunen fakturerer en årlig leie for vannmåleren mellom 200 kr og 300 kr eks. mva avhengig av størrelse.

Større målere til næring, etc. bestilles etter avtale.

 

Kontaktinfo Nesodden kommune