Vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer

PURA logo - Klikk for stort bilde

Prosjektet PURA er opprettet som en følge av EUs Vanndirektiv, og skal sikre god kjemisk og økologisk vannkvalitet i vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget.

 

PURA er et interkommunalt prosjekt med eierkommunene Ås, Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård og Oslo.

 

I regi av PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, pågår det en kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer.

 

Siden Nesodden kommune er en av eierkommunene i PURA vil mye informasjon om vannkvaliteten i kommunen ligger i PURAs årsrapporter for vannkvalitetsovervåking.  

 

Til PURA.no

Eksterne nettsider
Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 24.02.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering