Søknad om tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett

Tilkobling til det kommunale vann- og avløpsnettet er søknadspliktig etter Plan- og bygningslovens § 20-1.

 

Se sjekkliste for vann- og avløpstekniske vurderinger ved sanitæranmeldelser (PDF, 14 kB) for mer informasjon.

Vann i ring med hender - tilknytning - Klikk for stort bilde iStockphoto Eier/tiltakshaver må knytte til seg et foretak som kan være ansvarlig søker (rørlegger, konsulent, etc.). Ansvarlig søker skal være kjent med regelverk og forskrifter, og vil fungere som kontaktperson mellom tiltakshaver og kommunen.

 

Saksbehandlingstid

En fullstendig søknad, med alle relevante vedlegg, skal behandles av kommunen innen 3 uker. Dersom det er søkt om dispensasjon kan saksbehandlingen ta lengre tid. Søknaden skal da behandles uten "ubegrunnet opphold".

 

Eksisterende avløpsløsning

Dersom aktuell eiendom har en slamavskiller/ tett tank som skal frakobles/saneres, skal det gjøres i henhold til retningslinjer for frakobling av slamavskillere (PDF, 40 kB).

 

Ferdigmelding

Når anlegget er helt ferdig, sender ansvarlig søker inn en ferdigmelding til kommunen. Kommunen utsteder en ferdigattest, som gjør anlegget forskriftsmessig godkjent.

 

Nødvendige skjemaer og dokumenter

Her finner du nasjonale skjemaer for vann og avløp:

 

Søknadsskjema for sanitærabonnement

 

Søknadsskjemaer byggetiltak
 

Priser og avgifter

 

Andre lover og forskrifter:

Sist endret 27.01.2017
Fant du det du lette etter?