Privat vannforsyning

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om private borebrønner/grunnvann:
Wenche Dørum
Tlf. 66 96 44 33
E-post: Wenche.dorum@nesodden.kommune.no

Ved driftsproblemer på private ledninger og anlegg må rørlegger/brønnborer kontaktes.

Se egne sider om private avløpsløsningerkommunal vannforsyning og kommunale avløpstjenester.

Informasjonsbrosjyre om private drikkevannskilder

Kommunen har laget en brosjyre til sine innbyggere som har egen brønn.
I denne får du tips om plassering av brønnen, hva du jevnlig bør kontrollere, og hvordan du kan vedlikeholde brønnen din.
- Brosjyre om private drikkevannskilder (PDF, 148 kB)

- Brosjyre fra Folkehelseinstituttet om drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta

 

Vannprøver

Vannprøver fra private kan leveres på Infosenteret.

Informasjon om grunnvann og borebrønner i Nesodden kommune (PDF, 2 MB)

 

Brønnboring

Mer informasjon om brønnboring (vann- og energibrønner) kan du finne på kommunens egen internettside om temaet.

Ansvarlig Vann og avløp. Sist endret 10.11.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering