Privat vannforsyning

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om private borebrønner/grunnvann:
Wenche Dørum
Tlf. 66 96 44 33
E-post: Wenche.dorum@nesodden.kommune.no

Ved driftsproblemer på private ledninger og anlegg må rørlegger/brønnborer kontaktes.

Se egne sider om private avløpsløsningerkommunal vannforsyning og kommunale avløpstjenester.

Vann  - Klikk for stort bilde Informasjonsbrosjyre om private drikkevannskilder

Kommunen har laget en brosjyre til sine innbyggere som har egen brønn.
I denne får du tips om plassering av brønnen, hva du jevnlig bør kontrollere, og hvordan du kan vedlikeholde brønnen din.
- Brosjyre om private drikkevannskilder (PDF, 148 kB)

- Brosjyre fra Folkehelseinstituttet om drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta

 

Årlig kontroll av brønnvann

Kommuneoverlegen oppfordrer alle med egen brønn/borevann om årlig å kontrollere vannet sitt for bakterier og aktuelle fysiske/kjemiske analyser.

 

Brønneiere med små barn i huset bør i tillegg analysere vannet for fluorid. Fluorid er et naturlig forekommende stoff i berggrunnen og i grunnvann. Fluoridinnhold mellom o,8 og 1,5 mg/l har en forebyggende effekt mot hull i tennene. Er fluoridinnholdet høyere enn 1,3-1,5 mg/l bør ikke vannet gis til barn under 13 år.

Svært høye verdier (> 5-6 mg/l) kan gi skader på tannemaljen over tid.

 

Kommunen henviser til notatet «Informasjon om grunnvann i Nesodden kommune. Brønner i fjell og løsmasser, samt risiko for forurensning» (PDF, 2 MB) . Her finner brønneiere nyttig informasjon om hva de bør undersøke vannet sitt for.

 

Prøveflasker

Prøveflasker og følgeskjema som skal vedlegges vannprøven fås ved henvendelse i Info-skranken i 1. etasje på Tangenten. Vannprøvene kan leveres inn hver onsdag formiddag innen kl. 10.

Det er den enkelte brønneier som har ansvaret for egen brønn og som må betale laboratorieundersøkelsene de bestiller.

 

Vannprøver

Vannprøver fra private kan leveres på Infosenteret.

Informasjon om grunnvann og borebrønner i Nesodden kommune (PDF, 2 MB)

 

Brønnboring

Mer informasjon om brønnboring (vann- og energibrønner) kan du finne på kommunens egen internettside om temaet.

Publisert av Birte Hjellvik. Sist endret 29.03.2017
Fant du det du lette etter?