Pågående prosjekter
Utsikt ned mot Kavringen og inn mot Oslo- sommerstid.

Som et ledd i oppfølging av «Hovedplan for drikkevann og vannmiljø» bistår Nesodden kommune Ildjernet og omegn VA-lag med å finne den beste vann- og avløpsløsning for beboerne på Ildjernet og omkringliggende småøyer,  samt båtsenteret på Kavringen.

 

VA anlegg Bomansvik hjemmeside.jpg

Nesodden kommune bygger nytt vann- og avløpsnett i Bomansvik. Prosjektet omfatter legging av nye hovedledninger for vann, avløp og overvann fra innkjøringen til Jaer skole og ned til Bomansvik brygge, via Glenneveien og Bomansviksvei. I forbindelse med VA-prosjektet vil veiene oppgraderes i henhold til gjeldende områdeplan. Byggingen vil foregå i tre byggetrinn som skissert på kartet.

 

Nesodden kommune planlegger fremføring av hovedvannledning til framtidig høydebasseng på Svestad via Nordstrand og Dalbo som ledd i oppfølging av «Hovedplan for drikkevann og vannmiljø».