Vann og avløp

Ved feil på kommunale vann- og avløpsinstallasjoner kan teknisk vakt kontaktes hele døgnet på vakttelefon: 95 08 29 99

Ved feil på private anlegg må rørlegger kontaktes.

 

 

Funn av E.Coli på Alvern badestrand

 

Det er i en rutinevannprøve funnet for høye verdier av E.Coli på Alvern badestrand.

Kommunen måler vannkvaliteten regelmessig hver 14 dag gjennom hele sommeren.

Vannkvaliteten er nå mindre god på Alvern Stranda, mens alle de andre strendene på Nesodden har normale funn.

 

At vannprøven er mindre god betyr at man fortsatt kan bade der, men hvis man får i seg for mye vann kan man bli syk.

Symptomene på en E. Coli infeksjon er magesmerter, kvalme, oppkast og diare.

Det anbefales derfor at småbarnsfamilier bør velge annet badested inntil vannprøvene er normalisert.

 

Kommunen vil ta nye prøver førstkommende onsd i neste uke og resultater forløpende oppdatert på våre nettsider.

Årsaken til funnet kan være tilfeldig, feks ved at en mindre eller en større båt kan ha hatt utslipp i nærheten rett før prøven ble tatt, eller skyldes gårsdagens uvær.

 

 

Spyling av vannledninger i uke 25 og uke 26

Alværn, Bjørnemyr og Varden

 

Det blir foretatt rutinemessig spyling av vannledninger på dagtid i denne og neste uke, 18. – 21. juni og 24. – 28. juni, i områdene Alværn, Bjørnemyr og Varden.  Se kartet for detaljer om området som mottar varsel om spyling.

 

Dette gjøres rutinemessig som ledd i vedlikehold av vannledningsnettet.

Under og etter spylingen, kan vannet være misfarget.  Vær OBS ved vask av lyst tøy.  Vannet er likevel hygienisk trygt.

 

Ved spesielle behov eller problemer, kan du kontakte oss på vakttelefonen, 950 82 999.

 

Oversikt over områder som berøres

 

 

Informasjon om drikkevannskvaliteten i Nesodden kommune

Det kommunale drikkevannet i Nesodden kommune er trygt og av god hygienisk kvalitet. Kommunen har tre kommunale vannverk som prøvetas jevnlig.

Nesodden kommune har ingen tunnelbasseng (fjellbasseng), kun betongbasseng som er lukket og godt sikret. Alle høydebassengene inngår i våre prøvetakingspunkter ute på ledningsnettet og prøvetas minimum 1 gang pr. mnd. Ved lite vannforbruk  i et basseng legger vi inn ekstra prøveuttak av bassengvannet. Høydebassengene våre har også nødkloreringsanlegg som kan benyttes ved behov.

Eurofins (akkreditert laboratorium) utfører alle analyser på vannprøvene våre. Dersom det oppdages avvik på prøvene har laboratoriet gode varslingsrutiner og sender straks beskjed til de rette personene i kommunen. Kommunen har videre sine interne rutiner som sørger for at innbyggere straks varsles ved en større hendelse. Varsling av innbyggere skjer via sms (melding på mobiltelefon) eller via talemelding. Kommunen vil ved en hendelse også sørge for å legge ut fortløpende informasjon på kommunens nettside ved hendelser som den Askøy kommune nå opplever.

 

 

Kommunale vann- og avløpstjenester

 

Kommunal vannforsyning

Kommunale avløpstjenester

Kommunale avgifter for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing

Pågående prosjekter

Vannmåler

Varsling ved vedlikehold av vann- og avløpsnettet 

Søknad om tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett

Sommervann

Gravemelding

 

 

Private vann- og avløpsløsninger

 

Generell informasjon om privat vann og avløp

Privat vannforsyning

Private avløpsløsninger

Saksbehandling privat avløpsanlegg (inntil 50 pe)

 

 

Vannkvalitet og forurensning

 

Vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer - PURA

Lukt og smak i drikkevannet fra Blekslitjern

Badevannsprøver og analyser

Hardheten på vann i Nesodden kommune

Vannprøver fra brønn eller borrehull

 

 

Annen informasjon om vann- og avløp

 

Olje- og fettutskillere

Slik forebygger du rotteplager

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø

Fant du det du lette etter?