Hovedside - Vann og avløp

Vann og avløpsarbeid Foto: Ansatt i Nesodden kommune - Klikk for stort bilde

Vakttelefon: 95 08 29 99
Oppstår feil på kommunale vann- og avløpsinstallasjoner kan teknisk vakt kontaktes hele døgnet på telefon.

Ved feil på private anlegg må rørlegger kontaktes.

_____________________________________________________________________________

Det ble avholdt et informasjonsmøte den 26.01.2011 mellom kommunen og diverse aktører, som rørleggere/ ansvarlige søkere/ tiltakshavere/ produsenter. Les referatet fra møtet (PDF, 131 kB) for mer informasjon, samt svar på spørsmål fra de fremmøtte.

Definisjoner på ord og uttrykk i vann- og avløpssammenheng
______________________________________________________________________________

 

Private vann- og avløpsløsninger

I Nesodden kommune er det ca. 2 000 eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig ledningsnett for vann og avløp. De fleste av disse har en separat avløpsløsning, i tillegg til egen vannforsyning i form av boret eller gravd brønn. Du finner mer informasjon om private vann- og avløpsløsninger ved å trykke på linken over.

 

Kommunal vannforsyning

Nesodden har fire kommunale vannverk som alle er godkjente av mattilsynet. Vannverkene ligger på Bleksli, Kirkeåsen, Jaer skole og Fagerstrand. Du finner mer informasjon om kommunal vannforsyning ved å trykke på overskriften.

 

Kommunale avløpstjenester

Nesodden har tre kommunale renseanlegg. Et for Tangenområdet (Buhrestua) et for Fagerstrandområdet og et for Kirkevika. Du finner mer informasjon om kommunale avløpstjenester ved å trykke på overskriften.

 

Vannmåler

Vannmåler kan fås ved henvendelse til kommunen. Monteres av rørlegger.

  

Tilknytning til kommunalt ledningsnett

Alt arbeid på utvendige, private vann-, avløps- og overvannsledninger som skal knyttes til eller er knyttet til kommunalt ledningsnett, MÅ godkjennes på forhånd av kommunen på eget søknadsskjema. Rørlegger tar seg av søknadsprosessen.

Her finner du nasjonale skjemaer for vann og avløp:
Søknadsskjema sanitærabonnement

 

Sommervann

Normalt settes sommervannet på 1. mai eller før påskeferien dersom værforholdene tillater det.
Normalt stenges sommervannet 1. oktober eller etter høstferien dersom værforholdene tillater det.
 

 

Gravemelding

Gravemelding skal leveres ved graving på offentlig grunn. Arbeid kan ikke starte opp før det er gitt tillatelse fra kommunen. Gjelder all graving/arbeid i jord, for eksempel graving av tomt, drenering, grøft, pilarer, gjerdepåler, merkepinner, p-plass osv. 

 

Priser

Gebyrer for vann og avløp

 

Planer

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø

Flomplan Nesodden (PDF, 6 MB)

 

Publisert av Linn Christin Reppe. Sist endret 05.12.2016