Priser for parkering

Tangenten og Kongleveien

 • Avgiftsbelagt mandag - fredag kl. 07:00 - 17:00 og lørdag kl. 07:00 - 15:00
 • Pris: 13 kr. pr time

Nesoddtangen brygge

 • Avgiftsbelagt mandag - fredag kl. 07:00 - 17:00 og lørdag kl. 07:00 - 15:00
 • Det er ikke avgiftsbelagt på helligdager (det innføres betaling på helligdager fra 1. august 2017)

Satser for parkering på Nesoddtangen brygge:

 • Dagskort: 212 kr
 • Timeparkering: 44 kr.

Fagerstrandbakken

 • Avgiftsbelagt alle dager kl. 07:00 - 20:00

Satser for parkering på Fagerstrand:

 • 6 kr pr time
 • 50 kr pr dag
 • 300 kr pr uke
 • 600 kr pr måned

El- og hydrogendrevne kjøretøy
 

Ny parkeringsforskrift § 34 åpner for at kommuner kan innføre betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser.

Kommunestyret vedtok 14.12.2016, sak 146/16 at det skal innføres halv avgift for el- og hydrogendrevne kjøretøy fra 1. august 2017. I perioden frem til 1. august er det fremdeles gratis.

 

 

Parkeringsavgifter el-bil
 

Kongleveien/Tangenten fra 1. august 2017:

 • Pris: 7,50 kr. pr time

Nesoddtangen brygge fra 1. august 2017:

 • Månedskort: 1 055 kr
 • Dagskort: 106 kr
 • Timeparkering: 22 kr.

EasyPark - Parkerings App. Start, stopp eller forleng parkeringen din med et tastetrykk.

Gebyrer/avgifter

Ved ilagt parkeringsgebyr eller kontrollsankson må disse betales innen fristen selv om det framsettes klage.

Betaling av gebyr og kontrollsaksjon skal skje innen 3 uker fra ileggelsesdagen. Er gebyret eller kontrollsanksjonen ikke betalt innen 3 uker etter at det er ilagt, forhøyes tilleggsavgiften/gebyret med 50 %. Både eier og fører er ansvarlig for gebyr og kontrollsanksjon. Gebyr og kontrollsanksjon kan også inndrives ved utlegg.

Vi viser til Vegtrafikkloven og Forskrift om offentlige parkeringsgebyr, Parkeringsforskriften.

 

 • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900.-.*
   
 • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300.-*
   
 • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600.-*
   
 • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede uten gyldig HC-kort, vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.*
   

Ved borttauet kjøretøy, kontakt Martiniussens bilberging, tlf 916 50 955

* Satser merket * er fastsatt av staten i forskrift om offentlig parkeringsregulering av 18. mars 2016 nr. 261.

Publisert av Linn Reppe. Ansvarlig Virksomhet Infrastruktur og vannmiljø/Økonomi og styring. Sist endret 27.06.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering