Når og hvor kan jeg stemme?

Forhåndsstemme i Tangenten

Fra 10. august til 8. september kan du avgi forhåndsstemme i Tangenten - Nesodden kommunesenter. I denne perioden kan du også stemme i andre kommuner enn der du er folkeregistrert. Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme!

Åpningstider:
Hverdager: 08:00 – 19:00
Lørdager: 10:00 – 14:00
Søndager: Stengt

NB. Siste dag for forhåndsstemming er fredag 8. september.

 

Forhåndsstemme på Fagerstrand

Lørdag 26. august og 2. september kan du forhåndsstemme i Bakkeløkka flerbrukshall. Lokalet er åpent kl 10.00-14.00 begge lørdagene.


Forhåndsstemme hjemme

Velgere som ikke kommer seg til et valglokale pga sykdom eller uførhet kan søke kommunen om å få stemme hjemme. Ta kontakt med oss på e-post anja.antonsen@nesodden.kommune.no eller på telefon 40228080. Søknadsfrist fredag 1. september.

Forhåndsstemme på helseinstitusjoner

Det vil i uke 35 og 36 bli gjennomført forhåndsstemmemottak på følgende steder: 

 • Nesodden videregående skole torsdag 31. august kl. 11.00-13.0
 • Fjellstrand omsorgsboliger, fredag 1. september kl. 09.30-12.00 
 • Nesoddtunet helse- og omsorgssenter, fredag 1. september kl. 13.00-16.00
 • Sunnaas sykehus, mandag 4. september kl. 12.00-16.00 
 • Ekelund seniorsenter onsdag 6. september kl. 13.00-15.00
 • Hellvikskog omsorgsboliger - 6. september kl. 09.30-11.30

Stemme på valgdagen

På valgdagen, mandag 11. september, kan du stemme i en av kommunens seks valgkretser. Alle valglokalene holder åpent fra kl. 09.00 til 21.00. Det vil stå på valgkortet hvilken krets du tilhører. På valgdagen kan du avgi stemme i valgfritt valglokale i kommunen der du er folkeregistrert, men ikke i andre kommuner.

På Nesodden har vi seks valglokaler: 

 • Berger skole (Berger krets)
 • Bjørnemyrhallen (Bjørnemyr krets)
 • Fjellstrand skole (Fjellstrand krets)
 • Jaer skole (Jaer krets)
 • Bakkeløkka flerbrukshall (Myklerud krets)
 • Tangenten (Tangen krets)