Hvem kan stemme ved stortingsvalg?

 

Hvem har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget?

Du har stemmerett dersom du:

  • er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av valgåret 
  • er eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen
  • er utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen

 

Du må være oppført i manntallet på valgdagen for å kunne stemme. Derfor er det viktig å sjekke at man er riktig oppført i manntallet. 

Valgkort

Før forhåndsstemmeperioden starter 10. august får du tilsendt valgkortet ditt. Valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett. Det er fint om du tar med kortet når du skal stemme, men det er ikke et krav. På valgkortet står det hvilken krets du tilhører og hvor ditt nærmeste valglokale ligger. Dersom du ikke mottar valgkort, ta kontakt med kommunen der du er folkeregistrert.
 

I år mottar de fleste valgkort digitalt. Benytter du digital postkasse fra Digipost eller E-boks mottar du valgkortet ditt der. Har du ikke en digital postkasse mottar du valgkortet i Altinn. Velgere som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene får valgkortet tilsendt på papir.


Manntall

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. Du registreres automatisk i manntallet i den kommunen du er folkeregistret som bosatt i den 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet, og ønsker stemmerett i den nye kommunen, må du derfor melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni. Flytter du etter 30. juni har du stemmerett i kommunen du flytter fra.
 

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

 

Slik sjekker du om du er manntallsført på Nesodden

Hvis du ikke har fått valgkort eller av annen årsak lurer på om du er manntallsført i Nesodden kommune kan du selv sjekke dette. Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn på Tangenten - Nesoddens kommunesenter i starten av juli.

 

Vil du søke du om å bli innført i manntallet?

Ønsker å søke om å bli innført i manntallet i Nesodden kommune, ta kontakt med oss på e-post: post@nesodden.kommune.no